Education

Education

486 Hits - ஆக. 4, 2020, 7:42 முற்பகல் - Guru
இந்திய நிர்வாக சேவை (ஐ.ஏ.எஸ்) முன்னர் இம்பீரியல் சிவில் சர்வீஸ் (ஐ.சி.எஸ்) என அழைக்கப்பட்டது சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு மற்றும் இந்தியாவில் கடுமையான போட்டித் தேர்வுகளில் ஒன்றாகும். அகில இந்திய நிர்வாக சிவில் சேவைக்கான அதிகாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனால் இது நடத்தப்படுகிறது
Read More
Popular Articles