ஆடி பெருக்கு ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது?

தமிழ் மாத ஆடி, தமிழ்நாட்டில் பருவமழையின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த மாதத்தில், பருவமழை காரணமாக ஆறுகளில் நீர்மட்டம் அதிகரிக்கிறது. இயற்கைக்கு எங்கள் நன்றியைக் காட்டவும், தாய் காவிரி நதிக்கு நன்றி தெரிவிக்கவும், ஆதிபெருக்கு கொண்டாடுகிறோம். அடிபெருக்கு ஒரு தனித்துவமான தென்னிந்திய மற்றும் விசேஷமாக தமிழ் மாநில திருவிழா தமிழ் மாதமான ஆதி 18 வது நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது.

ஆடிபெருகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 2 அல்லது 3 ஆம் தேதிகளில் வருகிறது. எனவே “பதினெட்டம் பெருக்கு” ​​- பதினெட்டு பதினெட்டு என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் பெருகு உயர்ந்து வருவதைக் குறிக்கிறது. இந்த திருவிழாவை தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் அதிகம் கொண்டாடுகின்றனர். ஆதிபெருக்கு, நீர்-சடங்காக, பெண்கள் கொண்டாடப்படுவது இயற்கையை மதிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நல்ல நாளில், பார்வதி தேவி தேவி வெவ்வேறு அரிசி உணவுகளை வழங்கி வழிபடுகிறார். காவேரி போன்ற புனித நதிகளில் பூக்கள், அக்ஷதா மற்றும் அரிசி பிரசாதம் செய்யப்படுகின்றன. புராணத்தின் படி, பார்வதி தேவி தெய்வீக தரிசனத்தைக் காண சிவனை தியானித்தார், சிவன் ஷங்கா-நாராய சுவாமியாக தோன்றினார். ஸ்ரீ பூமா தேவியின் அவதாரமும் இந்த மாதத்தில் நடந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

வழக்கமாக ஆதி பெர்கு தொடங்குவதற்கு முன்பே நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்படும், அனைத்து ஆறுகள் மற்றும் கிளைகளிலும் தண்ணீர் கிடைக்கும். மக்கள் தண்ணீரில் புனித நீராடுகிறார்கள், அவர்கள் ஆற்றங்கரையில் குளிக்கும் மலைத்தொடர்களில் பூஜைகள் செய்கிறார்கள். பூஜைக்குப் பிறகு, அவர்கள் ஆற்றங்கரையில் குடும்பத்துடன் ‘கலந்த சாதம்’ (வெரைட்டி ரைஸ்) வைத்திருப்பார்கள்.

இந்த முறை ஆதிபெருக்கு ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி விழுகிறது

ஆடி பெருக்கிற்கான சமையல்

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

Related Articles
About Author